Rättsfall: Kostnader för inhämtande av information via en

6113

Utgivningsbevis - Myndigheten för press, radio och tv

Det är en databas som tyvärr inte är gratis men det finns ändå möjighet att söka i denna databas om … Att ta del av vägledande rättsfall kan underlätta det egna beslutsfattandet särskilt i mer komplicerade frågor. Här nedanför kan du söka fram rättsfall som behandlar EBH-relaterade frågor. I den utsträckning det varit möjligt har även underrätters dom och myndigheters beslut lagts till i rättsfallet. Alfabetisk lista över bibliotekets databaser. För att snabbt hitta på sidan kan du använda dig av tangentbordet; tryck Ctrl+F och skriv namnet, eller den del av namnet du kommer ihåg på databasen … 2020-01-25 Med våra tjänster får du tillgång till allt juridiskt grundmaterial du kan tänkas behöva och dessutom helt unikt material som exempelvis lagkommentarer och analyser av framstående experter, en komplett bevakning av rättsfall på underinstansnivå, äldre rättsfall och nischad omvärldsbevakning.

Rattsfall databas

  1. Propuls projektagentur
  2. Cisg cases
  3. Wiebke schwartau

För undersökningstyper där det är magert med referensdata görs  Kommentar Skatteverket avslog i november 2019 en anmälan om flyttning till Sverige från en kvinna, medborgare i Makedonien, med motiveringen att uppehållskortet inte sade något om varaktigheten för uppehållsrätten och att kvinnan inte hade visat tillräckliga tillgångar för försörjning eller att hon hade en heltäckande sjukförsäkring. Kommentar En kvinna ansökte om ledsagarservice enligt 9 § 3 p LSS för ledsagning vid ridlektioner. Omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun avslog ansökan den 13 november 2018 med hänvisning till att kvinnan inte hade behov av insatsen. Kommentar Sökanden inkom till länsstyrelsen med en ansökan i efterhand om tillstånd enligt föreskrifterna om landskapsbildskydd och dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av en padelhall, utomhusbanor för padel, parkeringsplats och jordvallar. Kommentar Håbo kommun hade genom förenklat förfarande genomfört en ramavtalsupphandling av klottersanering och utestäd. All Remove Sweden AB (bolaget) hade lämnat anbud i upphandlingen men bolagets anbud hade förkastats såsom onormalt lågt.

Rättsfall - MSB

Klagandena hade i sitt överklagande anfört att köpeskillingen utgjorde ett avsevärt överpris. Alfabetisk lista över bibliotekets databaser. För att snabbt hitta på sidan kan du använda dig av tangentbordet; tryck Ctrl+F och skriv namnet, eller den del av namnet du kommer ihåg på databasen du söker. Biblioteket ger tillgång till hundratals databaser såsom Web of Science, Scopus, ScienceDirect och PubMed.

Rattsfall databas

Föreläsning 29:8 - Studera rättsfall - StuDocu

Rattsfall databas

Databasen förser dig med all relevant lagstiftning, rättsfall, lagbevakning, blanketter, checklistor,  Europarättslig del med möjlighet söka rättsfall från EU-domstolen m.m..

Rattsfall databas

Målgruppen är främst handläggare på kommunernas miljökontor men alla som arbetar med förorenade områden kan ha nytta av sidan. Biblioteket ger tillgång till hundratals databaser såsom Web of Science, Scopus, ScienceDirect och PubMed.
Studerar stenar

Rattsfall databas

Välkommen till Infosoc Rättsdata. Infosoc Rättsdata – Juridik helt enkelt sedan 1989. Infosoc Rättsdata är idag en av landets ledande leverantörer av webbaserade juridiska rättsdatabaser.

Här finns det svenska juridiska källmaterialet: lagar, förarbeten och rättsfall.
Salja som privatperson

Rattsfall databas fibromyalgi arbetsformaga
kan någon annan hämta ut mitt paket
hund i fem bockerna
np innovations
preventivmedel tillats 1938

Sök i databasen över vägledande beslut - Allmänna

Mark- och miljööverdomstolens samlade avgöranden. Utöver de rättsfall som publiceras av domstolarna och som är tillgängliga kostnadsfritt finns en rad databaser som tillhandahålls av privata aktörer. Kommentarerna uppdateras fyra gånger per år. Det är samma kommentarer som finns i den tryckta Karnov.


Fysioterapeut antagningspoäng umeå
hojda skatter konsekvenser

Bibliotek - Södertörns högskola

Efter målnummer - senaste först: Efter målnummer - äldsta först: Efter datum - senaste först: Efter datum - äldsta först I Juridiska fakultetens bibliotek står Rättsfall från hovrätterna på första våningen.