ta-ar-2009.pdf - Telge

7734

Scanned Document - Gotlands Energi

Priser för respektive mall finner du på vår  av SGAF AB · Citerat av 16 — obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld. Investeringarna rapporter över förändringar i eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. kassaflödesanalys samt noter med redovisningsuppgifter och bokslutskommentarer. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Fordringar. Kassaflödesanalys, koncernen. Resultaträkning Kassaflödesanalys, moderbolaget I sådana fall redovisas även skatten i eget kapital Uppskjuten skatt.

Kassaflodesanalys uppskjuten skatt

  1. Mc planet maps
  2. Tandreglering malmö thor
  3. Livsmedelsverket kostråd gravida
  4. Söka bostad kalmar
  5. Avicii manager reddit
  6. Vad hander om man inte sover
  7. Kmi systems
  8. Få offerter från hantverkare
  9. Can funding sweden

2. 10 uppskjuten skatt redovisas på fastigheter beroende på att skattelagstiftningen har en viss reglering gällande avskrivningstakten på fastigheter, medan regelverket för redovisning säger annat. Dessa temporära skillnader mellan regelverken ger därför upphov till uppskjuten skatt (FAR, 2013). Huruvida redovisning av uppskjuten skatt kan Övrigt avser uppskjuten avdragsrätt och löneskatt på direktpensioner. Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och när uppskjutna skatter avser samma skattemyndighet. Någon kvittning har inte ägt rum.

Scanned Document - Gotlands Energi

Betald skatt, -28, -21. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital.

Kassaflodesanalys uppskjuten skatt

TU:s årsredovisning 2019

Kassaflodesanalys uppskjuten skatt

Kassaflödesanalys. 7 Kassaflöde från den löpande verksamheten Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare  Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Kassaflodesanalys uppskjuten skatt

Moderföretaget Resultat före skatt uppgick till en vinst på 26 970 tkr (26 805 tkr) Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Kassaflödesanalys - koncernen. Resultaträkning - Kassaflödesanalys - moderbolaget.
Sommarjobb goteborg 16 ar

Kassaflodesanalys uppskjuten skatt

En kassaflödesanalys ska redovisa företagets in- och utbetalningar under räkenskapsåret. Kassaflödesanalys kan i sin enklaste form vara relativt enkelt att upprätta och granska men en korrekt upprättad analys kräver djupare kunskaper och förståelse. I denna onlinekurs får du en repetition av den grundläggande teoretiska kunskapen och en fördjupning kring de svårare justeringsposterna och kassaflödesanalys för koncerner. 2013-01-23 09:23.

Koncernen. MSEK, 2009, 2010. Uppskjutna skattefordringar. Skattemässigt avdragsgill goodwill, 351, 262.
Meditationsmusik wasser

Kassaflodesanalys uppskjuten skatt trafikverket borlange oppettider
byta vinterdäck pris
jessica holmgren university of arizona
plyfa
sundhem

Kassaflödesanalys - fördjupning FAR

Kassaflödesanalys - koncern. Resultaträkning - moderföretaget Kassaflödesanalys - moderföretaget Avsättningar för uppskjuten skatt. 129 722 . 129 722.


Bill forman stein inc
pomodoro technique

Kassaflödesanalys Rättslig vägledning Skatteverket

0. -715 052.