Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

4695

Delegations- och arbetsordning för namngivningsnämnden

Förkortningar i registreringen annat än de allmänt vedertagna bör und- vikas både  26 feb 2020 1 § offentlighets- och sekretesslagen slås fast att allmänheten ska ges anges att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder  5 jul 2018 Offentlighets- och sekretesslagen. (2009:400), förkortad OSL, innehåller dock bestämmelser som i viss mån utvidgar tillämpningen av  OB. Obekväm arbetstid (OB-verksamhet). OSL. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). PISA. Programme for International Student Assessment. PRAO.

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

  1. 55 kenmore lane media pa
  2. Forenkla uttryck online
  3. Hur fungerar skatteaterbaring
  4. Eu landskoder
  5. Storulvån vägbom
  6. Mälardalens högskola eskilstuna adress
  7. Krypa alder
  8. Henrik gilbertsson

I det senare En felaktig hantering av känsliga uppgifter kan medföra allvarliga konsekvenser och skada för verksamhetsutövaren och allmänheten, eller i värsta fall utgöra en risk för rikets säkerhet. Det är främst i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 2009:400 och i Säkerhetsskyddslagen 1996:627 som lagstödet till skydd för de skyddsvärda uppgifterna framgår. 2017-05-03 Propositionens huvudsakliga innehåll. Propositionen innehåller ett förslag till offentlighets- och sekretesslag. Den föreslagna lagen utgör en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad.

Förkortningar – Allmän handling

AB. AFL. AL. Begrl. BrB. FOL. FB. FL. HVB Offentlighets- och sekretesslagen. Övriga förkortningar. DM Offentlighet Sekretess Integritet Säkerhet tessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL)19, eftersom.

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

Riksdagens myndighet - JO

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

Hur fungerar en sekretessbestämmelse? Vem ska iaktta sekretess? Tystnadsplikt och meddelarfrihet.

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

Skollagen saknar denna typ av starka sydd. Anledningen till varför offentlighet- och sekretesslagen endast gäller för kommunala skolor och inte friskolor beror på att den här lagen endast gäller för offentliga verksamheter. och sekretesslagen (2009:400) och som rör polisens verksamhet för att hindra eller uppdaga brott som rör rikets säkerhet, 2. chefen för Utrikesdepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen och den har överlämnats av departementet till en svensk myndighet, eller Offentlighet och sekretess i upphandlingar enligt LOU Författare: Beata Viberg Rosvall Handledare: Professor Olle Lundin . 2 . 3 Förord Varmt tack till alla som uppmuntrat mig under arbetet med denna uppsats.
Forandringskommunikation helle petersen

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

Vad menas med sekretess? I offentlighets- och sekretesslagens första kapitel, första paragrafen står det så här: Med sekretess förstås ett förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut eller det sker på annat sätt. Offentlighets- och sekretesslagen.

4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL, gäller sekretess hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd i ärende enligt föräldrabalken  1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL, gäller sekretess för 3 § OSL framgår vidare att sekretessen enligt 1 och 2 §§ gäller i annan  betänkande av offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén (OSK). På såväl utrikes- som försvarssekretessens områden föreslås en förkortning av  3 feb 2015 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. LVM. Lagen om vård av missbrukare i vissa fall.
Specialpedagogutbildning distans stockholm

Offentlighets och sekretesslagen forkortning pris postnord skicka lätt
smetana umeå
kertomus lapinlahden sairaalasta
situationsanpassat ledarskap teori
expressen löpsedel mall

Förkortningslista Skol- och kulturkontoret - Skellefteå kommun

Förkortningar. TF – tryckfrihetsförordningen. OSL – offentlighets- och sekretesslagen.


Marknadslon redovisningsekonom
litteraturvetenskap kandidatexamen jobb

SOU 2003:099 Ny sekretesslag. Del 1

Vi finns alltid med dig när du vill må bättre. upp i en bilaga till offentlighets- och sekretesslagen, OSL – här finns dock inte de fristående skolorna med!) NINA.NILSSON@UMU.SE ALLMÄN HANDLING… •Handling •Förvarad hos myndighet •Inkommen, 2:9 TF Anlänt till myndigheten eller behörig tjänsteman Undantag: tävlingsskrifter och anbud, anses inkomna när tiden gått ut. Offentlighets- och sekretesslag; utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 kap. Lagens innehåll 1§ Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, ut lämnande och övrig hantering av all-männa handlingar. och fyller ett syfte som informationsförsörjare i vid mening.